Υπηρεσίες

Επισκέψεις κατ’οίκον ή στην εργασία σας

Εάν αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία στην μετακίνηση, εξαιτίας κάποιου χειρουργείου, αιφνίδιου τραυματισμού ή λόγω οποιαδήποτε άλλης περίπτωσης, η παροχή φυσικοθεραπείας μπορεί να παρασχεθεί στον δικό σας χώρο ή ακόμα και στον χώρο της εργασίας σας.

Δια χειρός θεραπεία – Manual Therapy

Η δια χειρός θεραπεία ή το Manual therapy είναι ένας εξειδικευμένος τομέας της Φυσικοθεραπείας. Εφαρμόζεται για την αποκατάσταση μηχανικών κυρίως προβλημάτων (πχ πόνος στην οσφύ

Οι φυσικοθεραπευτές