Φυσικοθεραπεία

Η καλύτερη άσκηση για νεαρές ηλικίες

Η καλύτερη άσκηση για νεαρές ηλικίες Οι νεαρότερες ηλικίες, συνήθως, δεν έχουν κάποιο περιορισμό στο είδος της άσκησης με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν υπάρχει

Αθλητικές κακώσεις

Αθλητικές κακώσεις Στις αθλητικές κακώσεις οι οποίες οφείλονται σε υπέρχρηση, δηλαδή επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας συγκεκριμένης κίνησης, αρχικά απαιτείται αποφυγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας που προκάλεσε τον

Ορθοπεδικές παθήσεις

Ορθοπεδικές παθήσεις Σε περίπτωση ύπαρξης ορθοπεδικών παθήσεων συστήνονται οι ασκήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο την τραυματισμένη περιοχή. Η άσκηση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύμφωνη