Η καλύτερη άσκηση για νεαρές ηλικίες

Οι νεαρότερες ηλικίες, συνήθως, δεν έχουν κάποιο περιορισμό στο είδος της άσκησης με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Σε αυτές τις ηλικίες συστήνεται, ένας συνδυασμός αερόβιας άσκησης, όπως το ποδήλατο, το τρέξιμο ή το έντονο περπάτημα, σε συνδυασμό με κάποιο είδος αναερόβιας προπόνησης. Δηλαδή ασκήσεις με βάρη, με λάστιχα ενδυνάμωσης, ή κάποιο είδος διαλειμματικής ή κυκλικής προπόνησης. Το κάθε είδος άσκησης καθώς και η ένταση και η διάρκεια της μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους στόχους της. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος είναι η αύξηση της δύναμης τότε αυξάνεται η ένταση της ενώ εάν στόχος είναι η αντοχή αυξάνονται οι επαναλήψεις της άσκησης με μικρότερη ένταση αντίστοιχα.

Αθλητικές κακώσεις

Αθλητικές κακώσεις Στις αθλητικές κακώσεις οι οποίες οφείλονται σε υπέρχρηση, δηλαδή επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας συγκεκριμένης κίνησης, αρχικά απαιτείται αποφυγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας που προκάλεσε τον

Ορθοπεδικές παθήσεις

Ορθοπεδικές παθήσεις Σε περίπτωση ύπαρξης ορθοπεδικών παθήσεων συστήνονται οι ασκήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο την τραυματισμένη περιοχή. Η άσκηση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύμφωνη

Η καλύτερη άσκηση για την τρίτη ηλικία

Η καλύτερη άσκηση για την τρίτη ηλικία Στην τρίτη ηλικία είναι σημαντικό να συνδυάζεται η αερόβια άσκηση με ένα πρόγραμμα για την πρόληψης των πτώσεων