Αθλητικές κακώσεις

Στις αθλητικές κακώσεις οι οποίες οφείλονται σε υπέρχρηση, δηλαδή επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας συγκεκριμένης κίνησης, αρχικά απαιτείται αποφυγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας που προκάλεσε τον τραυματισμό.

Η αποκατάσταση σε πισίνα μετά από αθλητική κάκωση συστήνεται διότι σε αυτό το περιβάλλον (νερό) δεν υφίστανται ισχυρές δυνάμεις στην πάσχουσα περιοχή. Είναι δε ιδανική για την αποκατάσταση τόσο σε χρόνιους τραυματισμούς, πχ τενοντοπάθειες, όπως και σε οξείες αθλητικές κακώσεις, πχ μυϊκές θλάσεις.

Ειδικά σε αθλητές, που υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις, δεδομένης της ισχυρής μυοσκελετικής τους κατάστασης, ασκήσεις όπως το Pilates Fisios συνιστούν την ιδανική επιλογή διότι μέσα από αυτές μπορούν να μεγιστοποιήσουν την  μυοσκελετική τους ικανότητα, βελτιώνοντας τον συντονισμό, την ισορροπία, την αντοχή και την δύναμη των σκελετικών μυών τους.

Η καλύτερη άσκηση για νεαρές ηλικίες

Η καλύτερη άσκηση για νεαρές ηλικίες Οι νεαρότερες ηλικίες, συνήθως, δεν έχουν κάποιο περιορισμό στο είδος της άσκησης με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν υπάρχει

Ορθοπεδικές παθήσεις

Ορθοπεδικές παθήσεις Σε περίπτωση ύπαρξης ορθοπεδικών παθήσεων συστήνονται οι ασκήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο την τραυματισμένη περιοχή. Η άσκηση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύμφωνη

Η καλύτερη άσκηση για την τρίτη ηλικία

Η καλύτερη άσκηση για την τρίτη ηλικία Στην τρίτη ηλικία είναι σημαντικό να συνδυάζεται η αερόβια άσκηση με ένα πρόγραμμα για την πρόληψης των πτώσεων