Η καλύτερη άσκηση για την τρίτη ηλικία

Στην τρίτη ηλικία είναι σημαντικό να συνδυάζεται η αερόβια άσκηση με ένα πρόγραμμα για την πρόληψης των πτώσεων με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας, της ελαστικότητας των σκελετικών μυών και την ενδυνάμωση τους. Οι ασκήσεις αυτού του τύπου είναι χαμηλής έντασης και απόλυτα ασφαλείς όταν παρέχονται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές. Με τη συμμετοχή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας σε τέτοια προγράμματα, εκτός από την κοινωνικοποίηση που ενθαρρύνεται, μπορεί να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος της πτώσης, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει την εμφάνιση καταγμάτων στο ισχίο, στη σπονδυλική στήλη και σε άλλα σημεία του σώματος.

Η καλύτερη άσκηση για νεαρές ηλικίες

Η καλύτερη άσκηση για νεαρές ηλικίες Οι νεαρότερες ηλικίες, συνήθως, δεν έχουν κάποιο περιορισμό στο είδος της άσκησης με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν υπάρχει

Αθλητικές κακώσεις

Αθλητικές κακώσεις Στις αθλητικές κακώσεις οι οποίες οφείλονται σε υπέρχρηση, δηλαδή επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας συγκεκριμένης κίνησης, αρχικά απαιτείται αποφυγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας που προκάλεσε τον

Ορθοπεδικές παθήσεις

Ορθοπεδικές παθήσεις Σε περίπτωση ύπαρξης ορθοπεδικών παθήσεων συστήνονται οι ασκήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο την τραυματισμένη περιοχή. Η άσκηση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύμφωνη